Isojen veneiden nosto sujui ongelmitta

Palovaara suuri myös satamassa

Palovaara on suuri erityisesti näin kuivan kauden aikana, mutta myös yleensä, työskennellessä kipinöitä aiheuttavien laitteiden kanssa. Kannattaa ottaa siis huomioon jälkivartiointi esimerkiksi rälläköinnin jälkeen. 
Tulityön jälkeen on jälkivartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan.


NOKIAN VENEILIJÄT RY

Tulityölupakäytäntö
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai
muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Näitä tulitöitä ovat muun
muassa sähkö- ja kaasuhitsaus, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt,
polttoleikkaustyöt sekä metallien ja kiviaineksen hionta ja katkaisu
laikkaleikkurilla.
Tulitöihin liittyy aina palovaara ja pienikin työ saattaa riistäytyä isoksi
vahingoksi. Ennakoiminen, tarkkaavaisuus, oikeat toimintatavat ja
riittävät jälkitoimet ovat hyvät lääkkeet tulipalon tai muun
onnettomuusvaaran tai vahingon välttämiseksi. Kun tulityötä tehdään
tilapäisellä tulityöpaikalla, vaarat on ennakoitava, tunnistettava ja
varotoimet toteutettava, jotta työskentely on riittävän turvallista.
May 30, 2024

Isojen veneiden nosto sujui ongelmitta

Kaikkiaan kymmenen isompaa venettä laskettiin Janhusen autonosturilla vesille. Nostot sujuivat ongelmitta.
May 10, 2024

Jättitalkoot veti väkeä

Jättitalkoot veti lähes 30 henkeä talkoilemaan aisat paikalleen ja risut silppuriin. Kaunis ilma helli talkoolaisia ja satamapäällikkö Petri Viitasen suunnittelemat työt tuli nopeasti tehtyä. Lopuksi hauskan jutustelun lomassa paistettiin makkaraa ja nautittiin virvokkeita.
May 8, 2024

Lipunnostoa satamassa seurasi lähes 50 henkeä

Kaunis keli suosi Nokian Veneilijöiden perinteistä Lipunnostoa satamassa. Lähes 50 henkeä nautti kelistä ja tarjoilusta. Seuraviiri ja Roope Satama -lippu liehuvat tangoissa kunnes ne juhlallisesti lasketaan alas Lipun laskussa kauden päätteeksi. (Kuva: Timo Aaltonen)
May 4, 2024

Loppukauden väijyvuorot varattavissa väijykopilla

Tulevan kauden väijyvuorot ovat nyt varattavissa. Lista on väijykopilla.
April 3, 2024