Venepaikkojen vuokrausehdot

Viholan satama on tarkoitettu aktiivista veneilyä varten.

Satamassa laituripaikan omaaville veneille pyritään järjestämään myös talvisäilytyspaikka. Satama-aluetta ei ole tarkoitettu veneiden pitkäaikaiseen säilytykseen tai -kunnostukseen jotta tilaa olisi aktiivikäytössä oleville veneille.

Vene on laskettava vesille kesäkuun 15. päivään mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen tapahtuvasta satamassa säilytyksestä on ilmoitettava ja sovittava satamamestarin kanssa.

Satamamestarin luvalla venettä voi säilyttää satamassa kuivilla yhden kesän ja tällöin säilytysmaksu on sama kuin veneelle annetun laituripaikan mukainen maksu.
Tätä pidemmät säilytykset käsittelee, hinnoittelee ja päättää seuran johtokunta.

Sähkön käyttö veneen huoltoon ja kunnostukseen on jäsenille ilmainen. Pitkäaikaisista projekteista ja pitkäaikaisesta sähkön käytöstä on sovittava satamamestarin kanssa.
Veneen omistaja, jolla on useita veneitä, saa käyttää niille samaa venepaikkaa edellyttäen, että laiturivuokra on suoritettu suurimman veneen mukaan ja vain yksi vene on kerrallaan laiturissa. Jos useampia veneitä on yhtäaikaa laiturissa, on niistä tehtävä eri sopimus tai niistä peritään tilapäiskävijän vuokra.

Veneen omistaja on velvollinen käyttämään riittävän vahvoja joustimin varustettuja kiinnitysköysiä ja kiinnittämään veneensä pitävästi sekä asettamaan veneen molemmille sivuille ainakin kaksi lepuuttajaa.

Vahingot, jotka veneen omistaja, hänen veneensä tai hänen veneensä käyttäjä aiheuttaa Nokian Veneilijöiden satama-alueella olevalle omaisuudelle, on veneen omistajan korvattava välittömästi.

Laituripaikalla ei saa ilman satamamestarin suostumusta pitää esittely- tai myyntivenettä tai harjoittaa mitään myyntitoimintaa.

Veneen omistajan tulee ilmoittaa satamamestarille, mikäli vene tulee olemaan yli kuukauden poissa laiturista. Nokian Veneilijöillä on veneen poissaoloaikana oikeus tilapäisesti käyttää venepaikkaa, ellei toisin ole sovittu.

Satama-alue on purjehduskautena vartioitu. Jokainen venepaikan haltija sitoutuu vuorollaan hoitamaan hänelle määrätyn vartiovuoron. Tiedot vartiovuoroista ovat nähtävillä vartiokopilla. Ensimmäisen vartiovuoron tekemättä jättämisestä seuraa sinkkuväijystä 100€ ja perheväijystä 200 e  sanktio, joka laskutetaan välittömästi. Sanktion maksamatta jättämisestä seuraa venepaikan menetys. Toisen peräkkäisen vartiovuoron tekemättä jättämisestä seuraa erottaminen seurasta ja venepaikan menetys.

Nokian Veneilijät r.y. ei vastaa tapaturman, luonnonvoimien tai sivullisten henkilöiden veneelle tai veneen omistajan muulle sataman maa- tai vesialueella olevalle omaisuudelle aiheuttamista vaurioista tai tähän omaisuuteen kohdistuneesta varkaudesta, veneen rapistumisesta tai muista syistä johtuneesta vuodosta aiheutuneista vahingoista, jotka venekohtainen venevakuutus korvaisi.

Vuokrakauden päätyttyä on vene viipymättä siirrettävä pois satama-alueelta tai jätettävä satama-alueelle talvisäilytyksen, jota koskeva sopimus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vuokrakauden päättymistä.

Venepaikan haltija on velvollinen siirtämään kaikki ylimääräiset jätteet niille varatuille paikoille. Tämä koskee myös talvisäilytyksestä jääviä suojuksia ja niiden tukirakenteita. Sähkön käyttö veneen huoltoon on sallittu. Jatkuvasta sähkön käytöstä on maksettava erillinen maksu.

Aisapaikat tulee jättää syksyllä nostopäivän jälkeen tyhjiksi.

Oikeus laituripaikkaan raukeaa mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.