Katsastusluokat

Venekatsastusluokat


Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin: (vastaa yleisesti myös CE-luokkia):

Katsastusluokka A: Avomeriolosuhteisiin soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia ja jotka on suunniteltu kestämään purjehdusalueella esiintyvät sääolosuhteet. Purjehdusalue kattaa kaikki vesialueet. 

Katsastusluokka B: Ulkomeriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia ja jotka on suunniteltu kestämään purjehdusalueella normaalina purjehduskautena esiintyvät sääolosuhteet. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen sekä Euroopan rannikkovedet. 

Katsastusluokka C: Rannikko- ja saaristo-olosuhteisiin soveliaat veneet, jotka on suunniteltu kestämään purjehdusalueella normaalina purjehduskautena esiintyvät kohtuulliset sääolosuhteet. Purjehdusalue kattaa Itämeren ja sen lahtien rannikkovedet, sisäjärvet, kanavat ja joet. 

Katsastusluokka D: Kevytveneet ja muut suojaisille vesialueille päiväpurjehduksiin suotuisissa sääolosuhteissa tarkoitetut veneet. 


Katsastuksessa tarkistetaan myös pakolliset varusteet:

Vesiliikenneasetus 7.2.1997/124 2 § ”Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:
  1. Merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kullekin vesikulkuneuvossa olijalle (kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan vastattava henkilön kokoa ja painoa)
  2. Tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen
  3. Airot tai mela taikka ankkuri köysineen
  4. Asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin (standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B)  jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kilowatin perämoottori.